Thông tư 37/2016/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 37/2016/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 15/12/2016
Trích yếu quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt.
Người ký TRẦN HỒNG HÀ
Ngày hiệu lực 09/02/2017
Công báo 01 + 02
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

Luật khí tượng thủy văn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 23/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 70/2015/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 23/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2012/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 28/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 18/02/2013