Sao lục 36/2010/SL-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Sao lục
Số, ký hiệu 36/2010/SL-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 05/08/2010
Trích yếu 1. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 2. Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 3. Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Ngày hiệu lực 05/08/2010
Công báo 634 + 635, 636 + 637, 638 + 639, 640 + 641, 650 + 651, 652 + 653, 654 + 655, 656 + 657, 660 + 661, 658 + 659, 662 + 663, 664 + 665, 666 + 667, 668 + 669, 670 + 671, 672 + 673, 674 + 675, 676 + 677, 678 + 679, 680 + 681
Văn bản liên quan