Thông tư 35/2019/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 35/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 12/06/2019
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Người ký HUỲNH QUANG HẢI
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Công báo 523 + 524
Văn bản liên quan