Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 33/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 18/06/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực
Công báo 513 + 514
Văn bản liên quan