Thông tư 31/2019/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 31/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 05/06/2019
Trích yếu hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 25/07/2019
Công báo 523 + 524
Văn bản liên quan