Thông báo 30/2015/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 30/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 22/07/2015
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Thỏa ước vay áp dụng Nghị định thư tài chính ký ngày 15 tháng 01 năm 2014 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp (NATIXIS)”.
Người ký LÊ ĐỨC HẠNH
Ngày hiệu lực
Công báo 917 + 918
Văn bản liên quan