Thông tư 28/2010/TT-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 28/2010/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 01/11/2010
Trích yếu ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thông tin, trình độ đại học và cao đẳng.
Người ký BÙI VĂN GA
Ngày hiệu lực 16/12/2010
Công báo 698 + 699, 700 + 701
Văn bản liên quan