Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 27/2016/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 01/09/2016
Trích yếu hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Người ký PHẠM MINH HUÂN
Ngày hiệu lực 15/10/2016
Công báo 1145+1146
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 52/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2016

hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2016

hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2016

hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 25/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 45/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 28/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2013/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 09/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/2013