Thông tư liên tịch 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 28/10/2010
Trích yếu hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học.
Người ký BÙI VĂN GA - ĐÀM HỮU ĐẮC
Ngày hiệu lực 12/12/2010
Công báo 698 + 699
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 55/2012/TT-BGDĐT
  • Ngày ban hành: 25/12/2012
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/2013