Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 27/2010/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 14/09/2010
Trích yếu hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Người ký PHẠM MINH HUÂN
Ngày hiệu lực 29/10/2010
Công báo 581+ 582
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2012/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 10/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/01/2013

hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2010/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 18/11/2010
 • Ngày có hiệu lực:

hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2011/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 16/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/10/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2012/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2013/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 09/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/2013

hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 19/2013/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 09/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/2013