Thông tư 25/2018/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 25/2018/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/03/2018
Trích yếu hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/05/2018
Công báo 499 + 500
Văn bản liên quan