Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 24/2018/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 28/09/2018
Trích yếu quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.
Người ký PHẠM MẠNH HÙNG
Ngày hiệu lực 14/11/2018
Công báo 171 + 172, 173 + 174, 175 + 176
Văn bản liên quan