Thông tư 23/2010/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 23/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 15/10/2010
Trích yếu quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.
Người ký NGUYỄN MINH HỒNG
Ngày hiệu lực 01/12/2010
Công báo 614 + 615
Văn bản liên quan