Quy chế phối hợp 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Quy chế phối hợp
Số, ký hiệu 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 08/08/2018
Trích yếu phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý.
Người ký ĐỖ THẮNG HẢI - TRẦN THANH NAM - PHẠM CÔNG TẠC
Ngày hiệu lực 08/08/2018
Công báo 937 + 938
Văn bản liên quan