Thông báo 21/2014/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 21/2014/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 13/03/2014
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phần Lan về hợp tác trong Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Republic of Finland on the Cooperation in the Innovation Partnership Programme in Viet Nam, Phase 2".
Người ký NGUYỄN VĂN NGỰ
Ngày hiệu lực 13/03/2014
Công báo 415 + 416
Văn bản liên quan