Thông báo 21/2011/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 21/2011/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 05/04/2011
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực "Hiệp định tài trợ cho Dự án "Hỗ trợ Nông nghiệp, Nông dân và Nông thôn tại các tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận và Tuyên Quang" giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực 25/02/2011
Công báo 215 + 216
Văn bản liên quan