Quyết định 205/QĐ-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 205/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 31/01/2019
Trích yếu về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
Người ký ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH
Ngày hiệu lực 31/01/2019
Công báo 211 + 212
Văn bản liên quan