Thông báo 20/2013/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 20/2013/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 08/04/2013
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật".
Người ký NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Ngày hiệu lực 08/04/2013
Công báo 205 + 206
Văn bản liên quan