Thông báo 20/2012/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 20/2012/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 26/03/2012
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về hợp tác phát triển phát thải thấp".
Người ký
Ngày hiệu lực 26/03/2012
Công báo 299 + 300
Văn bản liên quan