Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 19/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 20/07/2017
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực
Công báo 575 + 576
Văn bản liên quan