Quyết định 1894/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1894/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 31/12/2018
Trích yếu thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 31/12/2018
Công báo 55 + 56
Văn bản liên quan