Chỉ thị 18/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 18/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 29/06/2019
Trích yếu về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 29/06/2019
Công báo 523 + 524
Văn bản liên quan