Thông tư 18/2018/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 18/2018/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 11/04/2018
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2016/TT-BGTVT ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Người ký NGUYỄN NHẬT
Ngày hiệu lực 01/06/2018
Công báo 523 + 524
Văn bản liên quan