Quyết định 18/2017/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 18/2017/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 31/05/2017
Trích yếu quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.
Người ký
Ngày hiệu lực 15/07/2017
Công báo 441 + 442
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 138/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 10/12/2013

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

giáo dục đại học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 18/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Luật giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 74/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 27/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 55/2012/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 25/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 07/02/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2015/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 21/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 04/06/2015