Thông tư 18/2010/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 18/2010/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 04/10/2010
Trích yếu quy định về định mức sử dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường.
Người ký NGUYỄN THÁI LAI
Ngày hiệu lực 18/11/2010
Công báo 599 + 600
Văn bản liên quan