Chỉ thị 17/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 17/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 27/06/2019
Trích yếu về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 27/06/2019
Công báo 521 + 522
Văn bản liên quan