Luật 17/2017/QH14

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 17/2017/QH14
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Ngày ban hành 20/11/2017
Trích yếu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 15/01/2018
Công báo 1057 + 1058
Văn bản liên quan