Thông tư 17/2010/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 17/2010/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 04/10/2010
Trích yếu quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính.
Người ký NGUYỄN MẠNH HIỂN
Ngày hiệu lực 19/11/2010
Công báo 702 + 703, 704 + 705
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 04/2013/TT-BTNMT
  • Ngày ban hành: 24/04/2013
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2013

hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 17/2014/TT-BTNMT
  • Ngày ban hành: 21/04/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 75/2015/TT-BTNMT
  • Ngày ban hành: 28/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016