Quyết định 1690/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1690/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/09/2010
Trích yếu về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 16/09/2010
Công báo 568 + 569
Văn bản liên quan