Quyết định 1600/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1600/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 16/08/2016
Trích yếu phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 16/08/2016
Công báo 891 + 892
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 100/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 12/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 12/11/2015

ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 398/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 11/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 11/03/2016

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 152/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 04/12/2016

hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2017/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 01/03/2017
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 695/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2012