Nghị định 16/2011/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 16/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 22/02/2011
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 20/04/2011
Công báo 115 + 116
Văn bản liên quan