Công điện 1576/CĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Công điện
Số, ký hiệu 1576/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 06/09/2016
Trích yếu về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực
Công báo 929 + 930
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2016
  • Ngày có hiệu lực:

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 60/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 08/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: