Quyết định 1504/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1504/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/08/2010
Trích yếu về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 3 Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 18/08/2010
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan