Thông tư 14/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 14/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 08/02/2011
Trích yếu quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 01/04/2011
Công báo 105 + 106
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP
  • Ngày ban hành: 02/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2011