Quyết định 1325/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1325/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 27/07/2010
Trích yếu ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 27/07/2010
Công báo 451+ 452
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc bãi bỏ khoản 25 Điều 1 Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1670/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 26/09/2011
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2011