Thông báo 12/2015/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 12/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 25/03/2015
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ”.
Người ký NGUYỄN VĂN NGỰ
Ngày hiệu lực
Công báo 499 + 500
Văn bản liên quan