Thông tư 119/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 119/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 10/08/2010
Trích yếu hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 01/10/2010
Công báo 501+ 502
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 14/2017/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 15/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện cung ứng dịch vụ công ích nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 58/2015/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 25/04/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2015
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

về việc sửa đổi Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 179/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 10/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 25/12/2010