Thông tư 117/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 117/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 05/08/2010
Trích yếu hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Người ký TRẦN VĂN HIẾU
Ngày hiệu lực 01/07/2010
Công báo 501+ 502
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2010.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 33/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 03/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 03/09/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 220/2013/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 31/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014