Thông tư 115/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 115/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 04/08/2010
Trích yếu sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 18/09/2010
Công báo 501+ 502
Văn bản liên quan