Thông tư 114/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 114/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 12/08/2011
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 28/09/2011
Công báo 485 + 486
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1358/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 03/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 03/08/2010
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 28/02/2011
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 28/10/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011