Nghị định 113/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 113/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/11/2015
Trích yếu quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Công báo 1135+1136
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật giáo dục nghề nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 74/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 27/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 22/2017/TT-BLĐTBXH
  • Ngày ban hành: 10/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 10/04/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012