Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 11/2017/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 29/05/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Người ký HÀ CÔNG TUẤN
Ngày hiệu lực 18/07/2017
Công báo 449 + 450
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về quản lý phân bón.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 108/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 20/09/2017
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2017