Thông báo 11/2015/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 11/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 20/03/2015
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Căm-pu-chia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ký tại Phnom Penh ngày 26 tháng 11 năm 2001 và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Căm-pu-chia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư”.
Người ký NGUYỄN VĂN NGỰ
Ngày hiệu lực
Công báo 473 + 474
Văn bản liên quan