Thông tư 11/2010/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 11/2010/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 05/07/2010
Trích yếu quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất.
Người ký NGUYỄN VĂN ĐỨC
Ngày hiệu lực 05/07/2010
Công báo 414 + 415, 416 + 417, 418 + 419, 420 + 421, 422 + 423, 424 + 425, 426 + 427, 428 + 429
Văn bản liên quan
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 07/2013/TT-BTNMT
  • Ngày ban hành: 07/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 24/06/2013