Nghị định 108/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 108/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 29/10/2010
Trích yếu quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 682 + 683
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định mức lương tối thiểu chung.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 22/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011

hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 23/2011/TT-BLĐTBXH
  • Ngày ban hành: 16/09/2011
  • Ngày có hiệu lực: 31/10/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 70/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 22/08/2011
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/2011