Thông tư 103/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 103/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 19/07/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2009/TT-BTC ngày 13/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước".
Người ký PHẠM SỸ DANH
Ngày hiệu lực 01/07/2010
Công báo 447 + 448
Văn bản liên quan