Thông tư 10/2010/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2010/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 11/08/2010
Trích yếu quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.
Người ký NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Ngày hiệu lực 20/09/2010
Công báo 522 + 523
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2013/TT-BXD
  • Ngày ban hành: 13/05/2013
  • Ngày có hiệu lực: 27/06/2013