Thông tư 09/2019/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 09/2019/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 14/06/2019
Trích yếu hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
Người ký LÊ VĨNH TÂN
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Công báo 521 + 522
Văn bản liên quan