Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 05/VBHN-BNNPTNT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 05/06/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
Người ký HÀ CÔNG TUẤN
Ngày hiệu lực
Công báo 519 + 520
Văn bản liên quan