Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 04/2015/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 24/12/2015
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 10/02/2015
Công báo 81 + 82
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Tòa án nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 62/2014/QH13
  • Ngày ban hành: 24/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015

luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 15/2012/QH13
  • Ngày ban hành: 20/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012

pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 09/2014/UBTVQH13
  • Ngày ban hành: 20/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2014